Beëdiging VNRT

Posted by on nov 13, 2013

Afgelopen zaterdag, 9 november 2013, was het dan zover, ik ben toen beëdigd bij beroepsvereniging VNRT.

De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) is de beroepsvereniging van gekwalificeerde, zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. Haar licentieleden hebben een opleiding reflexzonetherapie en medische basiskennis op HBO-niveau afgerond aan door de VNRT geaccrediteerde opleidingsinstituten.

Licentieleden van de VNRT worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting.
De therapeuten zijn verplicht enkele bijscholingsdagen per jaar te volgen. Daarnaast onderhouden zij collegiaal contact via intervisie en visitatie.

Alle therapeuten van de VNRT staan geregistreerd bij RBNG (Stichting HBO-Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg). Naast registratie en certificatie biedt RBNG een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TBNG (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg)