Vergoeding door Zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT) en het HBO register beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ), hierdoor kunt u als klant in aanmerking komen voor een vergoeding/bijdrage in de kosten door uw zorgverzekeraar.

Voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar kunt u kijken op de site van de VNRT middels de volgende link: www.vnrt.nl

Ook is Voetkompas aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), welke zorg draagt voor begeleiding bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op de website van VNRT kunt u hier meer informatie over vinden.

En Voetkompas valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dit houdt o.a. in dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Bij de eerste afspraak zal ik u hiervan een document laten doornemen en  ondertekenen.